U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Alleen veldwerk in kleine groepjes
Helaas kunnen we door Corona geen uitgebreide veldwerkdagen organiseren. Wel zijn er de afgelopen maanden allerlei onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door kleine groepjes. Zo is het Jacobskruiskruid in de begrazingsweides weer met veel inzet bestreden. En zowel Leo Stockman en zijn vrijwilligers als kleine groepjes 'gewone' vrijwilligers hebben de struweelbosjes waar nodig opgeschoon. Er is een nieuwe vrijwilligersgroep actief die af en toe zwerfvuil weghaalt uit de bermen. Reini heeft gezorgd voor alle materialen en zij coordineert de groep. Je kunt je erbij aansluiten. Stuur dan even een mail aan info@boerenbuitengebied.nl.
De komende winter willen we waar mogelijk gaas rond de struwelen verwijderen. En de nieuwe dam langs Daaleweg moet worden ingeplant met wat struweel. Er is werk genoeg! 
 
Wie zich heeft aangemeld als vrijwilliger ontvangt uitnodigingen voor veldwerkdagen in de eigen mailbox . Het is heerlijk om in een klein groepje buiten te werken. Gezellig, en ondertussen maken we het landschap mooier. Wil je meedoen? Meld je ook aan als vrijwilliger! 
Ook heel handig is de appgroep. Zit je daar nog niet in? Stuur even een mail met je nummer, dan voegen we je toe. Daar hoor je vaak ook nieuwtjes en leuke waarnemingen. Zoals die van een dikke mestkever die op een punt van het prikkeldraad was gespietst. Zou er dan toch stiekem een grauwe klauwier zijn...?
 
Bezoek
Steeds meer mensen weten Boerenbuitengebied te vinden om erdoorheen te fietsen of te wandelen. De zandlaan die over het land van Peter Harry Mulder loopt en die de Tussenklappen met de Daaleweg verbindt, is opgenomen in het provinciale wandelnetwerk. Wandelaars zijn er welkom, honden en fietsen niet. 
 
Ook de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw door Peter Harry wekt veel belangstelling. Zijn proef met strokenteelt (27m) is zichtbaar langs de Eendrachtsweg, in het oostelijk deel van Boerenbuitengebied gelegen. Vanwege die proef is hij gevraagd om deel te nemen aan een project van Delphy, de RUG en de WUR over strokenteelt. 
Het is goed om te merken dat overal in het land boeren aan de slag gaan met vernieuwing. Kringlooplandbouw, natuurinclusief, regeneratief boeren, het nieuwe boeren: de naam maakt niet uit. Het project -voorBoeren- weet ze te vinden en organiseert (als het weer kan vanwege Corona) bedrijfsbezoeken. Zodat andere boeren er een kijkje kunnen nemen. Boeren leren het beste van elkaar. En het is praktijkervaring die meer overtuigt dan theoretische kennis. Zie de website.
 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Dit deltaplan is een interessant en breed maatschappelijk gedragen plan. Ook LTO was betrokken bij de totstandkoming en onderschrijft het. Meer informatie vind u op de website samenvoorbiodiversiteitsherstel, op die van het NERN en in een factsheet van LTO.
  
We hebben de afgelopen jaren nieuwsbrieven samengesteld en uitgebracht. Ze zijn hier te vinden. De openbare Facebookpagina geeft ook een goed beeld van het reilen en zeilen in Boerenbuitengebied.