U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Overhoekjes, wegbermen, sloottaluds, ongebruikte wallen en dammen vormen slechts een klein deel van het gehele gebied. De hoofdmoot bestaat uit akkers. Boeren spelen dus een grote rol in het verhaal van de werkgroep Boerenbuitengebied. Eenvoudige maatregelen, goed inpasbaar in de gangbare landbouw, kunnen het akkervoedselweb ondersteunen.

 

Inpasbare maatregelen op de akkers

Eenvoudige maatregelen, goed inpasbaar in de gangbare landbouw, kunnen het akkervoedselweb ondersteunen.

Wat een akkervoedselweb is geeft het woord al aan: een samenspel van planten en dieren op en rond een akker waar alles wel bij vaart. Oók de gewassen van de boer, ons voedsel. Zie ook de afbeelding van een folder voor boeren hierover. (folder van het Louis Bolk Instituut, Wageningen)

Dit web staat sterk onder druk, doordat boeren onder druk staan om een maximale opbrengst uit hun land te ‘persen’. Toch kan de boer, op een gangbaar, modern akkerbouwbedrijf, met een aantal goed inpasbare maatregelen verschil maken. In plaats van kwetsbare akkerbouw die maatschappelijke weerstand oproept: meer robuuste, maatschappelijk verantwoorder en duurzamer akkerbouw ondersteund door natuur in een voor mens en dier leefbaar, genietbaar gebied.

Het Louis Bolk Instituut deed hiernaar veel onderzoek en praktijkproeven met boeren. Zo kwamen zij tot praktisch aanbevelingen die goed uitvoerbaar zijn, óók op gangbare (niet-biologische) bedrijven. Herstel van insectenrijkdom en bodemvruchtbaarheid zijn speerpunten. Zo worden schadelijke niveaus van luizenpopulaties in diverse akkerbouwgewassen (met name granen en aardappels) voorkomen, waardoor op een groot areaal de afhankelijkheid van insecticiden vermindert. En dit pakt natuurlijk automatisch ook positief uit voor het herstel van het akkervoedselweb.

Concrete maatregelen? Akker- en FAB-randen, ander beheer slootbermen, stoppels, niet-kerende-grondbewerking enzovoort. Meer weten over hoe dat werkt en samenhangt? Zie ook Maatregelen voor landbouwkundige weerbaarheid.

Zie hier wat boer Peter Harry Mulder in 2015 op zijn akkers realiseerde. (Met steun van ANOG)

Een mooi voorbeeld van het effect? Zie Sprinkhanen!

Bekijk ook eens de presentatie die Peter Harry Mulder 3 februari 2017 gaf aan Agrifirmboeren.