U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Wie zo veel inspanningen pleegt, wil natuurlijk wel weten wat het oplevert. Komen er daadwerkelijk meer insecten en vogels?

Onderzoek

Studenten Biologie van de Rijksuniversiteit Groningen werken mee aan een onderzoek van werkgroep Grauwe Kiekendief naar de leefomstandigheden van geelgorzen in ons Boerenbuitengebied. Daarvoor worden ook insecten geteld. We zijn benieuwd naar de resultaten!

Broedvogels

De werkgroep Grauwe Kiekendief heeft in 2013 de broedvogels in het gebied geïnventariseerd. Hier kunt u die inventarisatie van Henk Jan Ottens bekijken. Dit zal in de toekomst worden herhaald om te kunnen zien welke ontwikkeling hierin zit. Daarvan doen we natuurlijk verslag!

Waarnemingen

Via deze link kun je zien welke vogels en andere dieren in ons gebied zijn waargenomen en gemeld via waarneming.nl. Alleen deskundige mensen die zijn aangesloten bij waarneming.nl kunnen hier hun waarnemingen invoeren.

Vlinders

Samen met de Vlinderstichting hebben we twee monitoringroutes uitgezet waarmee we de ontwikkeling van de dagvlinderstand gaan volgen. De ene route richt zich op de vlinders van de wegbermen in het landbouwgebied, de andere op de ontwikkeling van de vlinders op en bij de landschapselementen. Deze monitoringroutes dragen ook bij aan de landelijke kennis van de aantalsontwikkeling van dagvlinders in Nederland. Op basis van losse waarnemingen in 2015 weten we ongeveer welke soorten er voorkomen.

verslag van dagvlinderwaarnemingen uit 2015

Lees deze nieuwsbrief voor een verslag van dagvlinderwaarnemingen uit 2016.

Zie ook een rapport over de stand van dagvlinders en libelles, met een apart hoofdstuk over boerenlandvlinders!